News
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. link to bypass the detection if you wish.
 

ประกาศผลเรียงความชิงทุนหัวกะทิอัมพวา
 
ภายใต้หัวข้อ “มะพร้าวเพื่อนยาก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 ในเขตอำเภออัมพวา
   

ลังจากที่ได้มีการเปิดตัว กิจกรรมเรียงความชิงทุนหัวกะทิอัมพวา ภายใต้หัวข้อ “มะพร้าวเพื่อนยาก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 ในเขตอำเภออัมพวาไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 116 ผลงาน

ล่าสุด ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประกาศผลเสร็จสิ้นแล้วและ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด โดยนายณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการพร้อมทีมงานก็ได้เดินทางไปมอบรางวัลซึ่งประกอบด้วยเงินสำหรับรางวัลที่ 1 จำนวนหนึ่งหมื่นบาท รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวนเจ็ดพันบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน ห้าพันบาท รางวัลชมเชยรางวัลละ 2 พันบาทจำนวน 5 รางวัล พร้อมด้วย โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรที่สถานศึกษา

ทั้งนี้  นักเรียนผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วิจิตรา เรืองทัน  นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ด.ญ.เอกนิสา วัตถุ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านดอนจั่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ด.ญ.รุ่งทิพย์ อันล้ำเลิศ ป.6 โรงเรียนวัดบางแคกลาง  
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่
- ด.ช.ปิยพัฒน์ นิยมเวช ป.5 โรงเรียนวัดวรภูมิ
- ด.ญ.พรสวรรค์ ทองบุญ ป.6 โรงเรียนวัดมณีสรรค์
- ด.ญ.สุธารัตน์ ปัญญาราม ป.6 โรงเรียนบ้านบางนางลี่
- ด.ญ.ชนรดี ปั้นจั่น ป.5 โรงเรียนวัดอมรวดี
- ด.ช..เกริกพันธ์ แก้วพันธุ์ ป.4 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง

  ด.ญ.วิจิตรา เรืองทัน  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เล่าความรู้สึกด้วยความปลาบปลื้มว่า “เรื่องราวมะพร้าวเพื่อนยากของหนูมาจากสิ่งที่พบเห็นในครอบครัวและชุมชน บ้านของหนูผูกพันกับมะพร้าวอัมพวา  สามารถใช้ทุกส่วนของต้นมะพร้าวทำประโยชน์ได้มากมาย เช่น ลำต้น นำมาเป็นส่วนประกอบของบ้าน,  ก้านและใบใช้จักรสานทำของใช้  น้ำและเนื้อมะพร้าวใช้ทำอาหาร ขนม  กะลามะพร้าวใช้ทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์  หนูดีใจมากที่ได้รับรางวัลอยากให้มะพร้าวอัมพวาเป็นที่รู้จักและภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยค่ะ”
 

นายวีระศักดิ์ ชมดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ เปิดเผยว่า โครงการประกวดเรียงความชิงทุนหัวกะทิอัมพวา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิด รู้จักเรียงลำดับเรื่องราว ใช้ความสามารถของตนเองเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตน นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้
นายศิริชัย   พลับพิบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแคกลาง กล่าวถึงโครงการฯว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญต่อเยาวชนระดับประถมศึกษา จัดโครงการฯให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาการทางความคิด สร้างสำนึกดี ภูมิใจในสังคมชุมชนบ้านเกิดของตน ส่งเสริมระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศ เพราะการให้ความสำคัญต่ออนาคตของชาติ ย่อมส่งผลให้เยาวชนไทยมีศักยภาพความสามารถทัดเทียมนานาประเทศได้ 
นายปราโมทย์ คล้ายศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจั่น  กล่าวว่า เป็นกิจกรรมมีประโยชน์ ทำให้ค้นพบเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถจากโรงเรียนในชนบท  ถ้าเด็กๆได้รับการสนับสนุนพัฒนาความสามารถมากขึ้น จะช่วยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ส่งเสริมให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า  

 


“เอเซียติคให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมท้องถิ่น โครงการประกวดเรียงความเป็นสิ่งหนึ่งที่เยาวชนได้นำประสบการณ์ในครอบครัวและชีวิตประจำวันมาถ่ายทอดผ่านงานเขียน รู้จักใช้กระบวนความคิด ปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชน เกิดความทรงจำที่ดีเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่”

นายณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเชียติคอุคสาหกรรม จำกัด กล่าว


 

โครงการชิงทุนหัวกะทิอัมพวาเป็นกิจกรรมคืนสู่สังคมที่จัดขึ้นในวาระที่บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินกิจการมาเป็นปีที่ 20 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ
1.โครงการประกวดเรียงความเรื่องมะพร้าวเพื่อนยาก ( ระดับประถมศึกษา)
2.โครงการประกวดหนังสั้นเรื่องมะพร้าวกับสังคมไทย(ระดับอุดมศึกษา) 
3.โครงการประกวดออกแบบภาพสเก็ตช์เครื่องปอกมะพร้าว (ระดับอุดมศึกษา ) และ
4.โครงการประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา (ระดับอุดมศึกษา) 


แถลงข่าว เอเซียติคฯ 20 ปี We love Ampawa

ด.ญ.วิจิตรา เรืองทัน 
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่
รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดเรียงความ "มะพร้าวเพื่อนยาก"
 
   
4 โครงการ CSR มอบทุนหัวกะทิอัมพวา

ด.ญ.เอกนิสา วัตถุ
นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านดอนจั่น
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
การประกวดเรียงความ "มะพร้าวเพื่อนยาก"
 
   
4 โครงการ CSR มอบทุนหัวกะทิอัมพวา

ด.ญ.รุ่งทิพย์ อันล้ำเลิศ
นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนวัดบางแคกลาง
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดเรียงความ "มะพร้าวเพื่อนยาก"
   
4 โครงการ CSR มอบทุนหัวกะทิอัมพวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่
คณะครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับคุณณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ และทีมงาน
ในการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน
   
4 โครงการ CSR มอบทุนหัวกะทิอัมพวา

คุณณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์
กล่าวให้โอวาทแก่น้อง ๆ นักเรียน รร.บ้านดอนจั่น
   
   
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน
     
 
Oriental Chef sincere CocoMax MywayAguadecoco CoCo CocoOriental Milky Coco
CocoMaxFacebookFanclub myway facebook fanclub Coco Young juice with pulp fanclub Coco Fanclub Milky Coco
             

We are certified with HACCP and ISO9001
 Contact Us
Your e-mail : 
Your country : 
Code :  «
Your message : 
 
Copyright ©2010 by Asiatic. All Rights Reserved. Visit our corporate website