News
 

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศ ทุนหัวกะทิอัมพวา
 
กิจกรรมประกวดออกแบบ Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าว
โครงการออกแบบภาพสเก็ตช์เครื่องปอกมะพร้าว

โครงการออกแบบ
ภาพสเก็ตช์เครื่องปอกมะพร้าว
 

ลังจากคณะกรรมการได้ให้น้อง ๆ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้ามา present ผลงานการออกแบบ Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าว ที่เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย นักศึกษาฝีมือดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยน้อง ๆ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวรพีพร พิมพ์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นายปราชญา วัฒนสันติเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นายวจนจิตร โมระชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลชมเชย
๑. นายอนันต์ ดาวเรรัมย์
คณะศิลปกรรม และออกแบบอุตสาหกรรม ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิท
ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
๒. นายปิ่นเพชร สายรุ้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ กิจกรรมดี ๆ ในครั้งหน้า รอน้อง ๆ ที่มีความสามารถ เข้ามาแข่งขันกันอีก ไว้โอกาศหน้ามีกิจกรรมดี ๆ ทางเอเซียติค จะแจ้งข่าวให้ทราบกันนะคะ

DOWNLOAD รายชื่อผู้ชนะเลิศทุนหัวกะทิอัมพวา กิจกรรม Sketch Design

   

บรรยากาศการ present ผลงานของผู้เข้ารอบฯ
 
   
ภาพทีมผู้ชนะเลิศ,รองชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย
   
Top
กิจกรรมประกวดหนังสั้น "มะพร้าวกับคนไทย"

โครงการประกวดหนังสั้นเรื่องมะพร้าวกับสังคมไทย

 

าแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อทีมผู้ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น เรื่อง มะพร้าวกับคนไทย ชิงทุนการศึกษากับ ทุนหัวกะทิอัมพวา ตรวจสอบรายชื่อแล้วตามไปชมผลงานกันได้เลยนะคะ :)

รางวัลชนะเลิศ
ทีมโลเคชั่นถูกน้ำท่วมฉับพลัน อีก 2 วันจะถึงวันถ่าย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  1. นางสาววิสารัตน์  ศรีโล  เข้าชมผลงาน
  2. นางสาวศศิญา สมบัติธรรม
   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ทีมชื้น เปียก แฉะ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. นางสาวรัญชนา นพรัตน์ เข้าชมผลงาน
  2. นายเอกอนัน แซ่แต้    
   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ทีมบ้านไกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. นางสาวคัคนานต์ สุขสมอรรถ เข้าชมผลงาน
  2. นายทิกร ณ ถลาง 
  3. นายธนภัทร์พล   วิวัฒน์วรายศ

รางวัลชมเชย
ทีมบันทึกการแสดงสดรอบกองไฟลูกเสือหมู่ 4 โรงเรียนวัดนานาน้อยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. นายนฤดม ภูธิพันธุ์ เข้าชมผลงาน
  2. นายนนทกร ผัดโพธิ์
  3. นางสาวนัดฐิดา อุตอามาตย์ 

ทีมแปดตรวจ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. นางสาวขวัญนภา ยิ่งยงยุทธ  เข้าชมผลงาน
  2. นายปฏิพล อัศวมหาพงษ์ 
  3. นายรัญชิดา เกศวรกุล

รางวัลถ่ายภาพดีเด่น
ทีมกะโหลกกะลา       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน )  คณะวิทยาการจัดการ

  1. นายประพันธ์ สุภานัส เข้าชมผลงาน
  2. นายสราวุฒิ เค้าดี
  3. นายพรพรหม เรืองแสง

ท่านสามารถตามไปชมผลงานของน้อง ๆ ผู้ชนะเลิศการประกวดได้ตามลิ้งค์เลยนะคะ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้กำกับมือดีในอนาคต ที่หยิบยกเอาเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจละเลยไป "มะพร้าว" ยังไงก็ยังอยู่คู่กับ "คนไทย" ไปอีกนานแสนนาน ตราบเท่าที่เรายังอยู่ เราควรให้ความสำคัญไม่ให้ "มะพร้าว" ถูกลบเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยกันนะคะ

DOWNLOAD รายชื่อผู้ชนะเลิศทุนหัวกะทิอัมพวา กิจกรรมประกวดหนังสั้น

โครงการประกวดหนังสั้น
เรื่องมะพร้าวกับคนไทย
 
 
 
 
 
 
    Top
กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจาก "กะทิอัมพวา"
โครงการประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา

โครงการประกวด
สูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา
 

าแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดสูตรอาหารไทยจาก "กะทิอัมพวา" ชิงทุนการศึกษากับทุนหัวกะทิอัมพวา สถานที่ประกวด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖ ตรวจสอบรายชื่อกันเลยค่ะ       

รางวัลชนะเลิศ

นายนัฏกัณฑ์ ใจเตี้ย              
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "เมนูข้าวซอยเขียวหวานกะทิอัมพวา"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

นายฉัตรชัย พฤกษารัตนนนท์ 
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต "เมนูกะทิอัมพวาเชื่อมสัมพันธภาพข้ามขอบฟ้า"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นายรัชภูมิ สอนศรี                
สาขาโภชนาการ และการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต "เมนูพะลี้กะทิอัมพวา"

รางวัลชมเชย

๑. นางสาวณัฐพร อินทบิน
สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต "เมนูไก่ย่างกะทิอัมพวา"

๒. นายอานันท์ ศิลป์สรรวิทย์         
สาขาอาหาร และโภชนาการ  คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร " เมนูต้มข่าไก่ สไตล์กะทิอัมพวา"

๓. นายจิรภัทร พูลวงศ์ 
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "เมนูยำทวายกะทิอัมพวา"

สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ กิจกรรมดี ๆ ในครั้งหน้า รอน้อง ๆ ที่มีความสามารถ เข้ามาแข่งขันกันอีก ไว้โอกาศหน้ามีกิจกรรมดี ๆ ทางเอเซียติค จะแจ้งข่าวให้ทราบกันนะคะ

DOWNLOAD รายชื่อผู้ชนะเลิศทุนหัวกะทิอัมพวา กิจกรรม ประกวดสูตรอาหารไทยจาก "กะทิอัมพวา"

 
Oriental Chef sincere CocoMax MywayAguadecoco CoCo CocoOriental Milky Coco
CocoMaxFacebookFanclub myway facebook fanclub Coco Young juice with pulp fanclub Coco Fanclub Milky Coco
             
AAI Environment Policy ISO9001 Halal Orthodox Union HACCP
We are certified with HACCP and ISO9001
 Contact Us
Your e-mail : 
Your country : 
Code :  «
Your message : 
 
Copyright ©2010 by Asiatic. All Rights Reserved. Visit our corporate website